Navigate back to the homepage

Anders Palm

Fractal Design & Panelista

Att använda Panelista har varit överväldigande! Vi har tidigare samlat input från våra kunder i diverse olika kanaler och format, men aldrig fått så tydlig, stark och hanterbar feedback som nu.

Simplitude & Panelista

Panelista är ett roligare sätt att skapa engagemang och lära oss mer. Vi vill förstå vad som sker i ute i verksamheterna i vår region på ett effektivt och personligt sätt.

Västtrafik & Panelista

The value you get compared to the effort you put in is amazing! We are getting a lot of long and thought-through answers, suggestions, and comments.

Västtrafik & Panelista

Värdet man får ut i förhållande till insatsen är oslagbart! Vi får många väldigt fylliga och genomtänkta svar, förslag och kommentarer.

Lantmännen & Panelista

We use Panelista for our Lantmännen's Ambassadors panel to develop Lantmännen for our young ambassadors and the farmers of tomorrow.

Lantmännen & Panelista

Panelista hjälper oss att utveckla Lantmännen för unga ambassadörer och framtidens lantbrukare. Vi kan visa upp en ny spännande sida av Lantmännen samtidigt som vi lär oss mer om lantbrukarnas behov.

Wayke & Panelista

Several new insights in just 72 hours! We sent our first video question to 31 panelists. We asked them; "What is important to you when buying a car online?". In just 72 hours we had 18 answers and several new insights!

Wayke & Panelista

På bara 72 timmar hade vi flera nya insikter! Vi skickade vår första videofråga till 31 panelister. Vi frågade dem; "Vad är viktigt för dig när du köper bil på nätet?". På bara 72 timmar hade vi fått 18 svar och flera nya insikter!