Stöd för snabba och träffsäkra prioriteringar är helt centralt när man vill jobba kunddrivet. Flera av våra kunder har önskat stöd i Panelista för att prioritera, t.ex. för att ställa olika potentiella produkter eller funktioner mot varandra. Därför har vi utvecklat en ny typ av videofråga där du ber dina kunder att sortera alternativ samt motivera vad de tycker är viktigast och varför.

Så här funkar det

Kunderna väljer vilka alternativ som är viktiga och placerar dessa ovanför en linje, sedan sorterar de alternativen och skriver en kort förklaring till varför de prioriterade som de gjorde.Du kan skapa upp till 7 alternativ och dessa visas alltid först i en slumpmässig ordning för att inte påverka resultatet.

Results Dashboard

Vår sorteringsfunktion är inspirerad av “card sorting” som är en metodik med brett stöd inom både UX-design och forskning. Card sorting används framförallt i kvalitativa intervjuer med kunder.

Vid fysiska intervjuer så har man papperskort med ett alternativ på varje som man ber kunderna att sortera. Man får då både en känsla för vad som är viktigast för kunderna, och skapar en lärorik diskussion om alternativen när kunderna tvingas välja, sortera och prioritera. Ofta ber man kunderna att göra saker i flera steg, t ex. först välja bort alternativ som inte alls är viktiga för dem och sedan prioritera de som är kvar.

Vi gillar också att utveckla tillsammans med kunderna. Så här gjorde vi.

Baserat på lärdomar från våra kunder och deras paneler på Panelista så ringade vi snabbt in området till att vi behövde skapa stöd för prioriteringar.

Sedan körde vi en co-creation session med Annelie från inUse som jobbar med vår kund Västtrafik där behovet dykt upp. Vi utforskade olika varianter av röstning och sortering av alternativ innan vi skapade en hypotes på whiteboarden.

Vi valde att som nästa steg göra en pappersprototyp som visualiserade vår hypotes för att testa denna i intervjuer med fem personer.

Pappersprototyp

Vi validerade vår hypotes med hjälp av intervjuerna och lärde oss massor som hjälpte oss designa en bra första version. Sedan ställde vi en sorteringsfråga till vår egen panel på Panelista med frågan “Vem gör Göteborgs bästa burgare? Och varför?” med alternativ som “Burgersson” och “Lasse på Heden”.

Vi lärde oss ytterligare några saker med vår videofråga till panelen och putsade snabbt funktionen innan vi släppte ut den skarpt i Panelista. Redan efter ett par dagar har några modiga företag ställt sina första sorteringsfrågor med lyckat resultat!

Panelista möjliggör snabba kvalitativa feedbackloopar med dina kunder. Så att du kan utforska behov och testa hypoteser på ett snabbt, personligt och strukturerat sätt.

Vill du veta mer?

Vi visar gärna hur du kan få nya insikter med Panelista.

Boka demo

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få ett mail varje månad med inspiration till hur du blir bättre på kundinvolvering och nyheter i Panelista!